رئیس مرکز بهداشت

تعداد بازدید:۲۳۵۸

نام و نام خانوداگی: مهندس پیمان عادلی

سمت: رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیله سوار

شماره تماس: ۳۲۸۲۰۶۰۱

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۱