درآمد شبکه

تعداد بازدید:۲۸۶۸

 

نام و نام خانوادگی: فریدون مهربان

سمت: مسئول درآمد و مسئول امور ایثار گران شبکه بهداشت

تلفن تماس:  ۳۲۸۲۳۲۸۲

 

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۶