زایمان

تعداد بازدید:۲۸۳۶

پرسنل بخش زایمان

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

سوسن زنده طالش مکائیل

مسئول بخش

  1. ارسال آمار و جواب نامه ها به موقع
  2. شرکت در جلسات مدیران و کمیته ها و ارائه نیازهای کارکنان
  3. نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه
  4. برپایی کنفرانس های داخل بخش

۲

شبنم پروانه

کارشناس مامایی

  1. انجام زایمان طبیعی و اجرای مراقبتهای لازم و ترمیم اپی زیوتومی در صورت لزوم
  2. آموزش مراقبتهای لازم در مورد نوزاد و مراقبتهای بهداشتی خود مادر
  3. گرفتن رگ و مایع درمانی وریدی و انواع تزریقات طبق دستور پزشک متخصص
  4. معاینه فیزیکی و مامایی و در صورت لزوم معاینات واژینال و تشخیص غیرطبیعی و ارجاع به پزشک متخصص

۳

مریم ملک زاده

کارشناس مامایی

۴

زینب عبدالهی

کارشناس مامایی

۵

صدیقه بهروزی

کارشناس مامایی

۶

فاطمه مددی

کارشناس مامایی

۷

ناهیده اسدی

کارشناس مامایی

۸

رباب کواهی

کارشناس مامایی

۹

سمیرا نیک نفس

کارشناس مامایی

 
آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۵