معرفی واحد

تعداد بازدید:۲۲۹۹

مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: اکرم کیانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ماما

مسئولیت های فعلی: کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده و کارشناس برنامه سالمندان

تلفن تماس: ۳۲۸۲۴۶۶۹

 

پرسنل واحد

نام و نام خانوادگی: پروا اسماعیلی

مدرک تحصیلی: کاردان بهداشت عمومی

مسئولیت های فعلی: کارشناس برنامه کودکان و شیرمادر و میانسالان

نام نام خانوادگی: سکینه عطایی

مدرک تحصیلی: کاردان ماما

مسئولیت های فعلی: کارشناس برنامه مادران و سلامت باروری و مرگ ومیر کودکان

 

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۵