رادیولوژی

تعداد بازدید:۲۶۱۶

پرسنل بخش رادیولوژی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

آرش جابری

مسئول بخش

 • همکاری با ریاست – مدیریت و واحدهای دیگر بیمارستان
 • کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد
 • پیگیری جهت تهیه وسایل مورد نیاز بخش
 • تهیه و تنظیم کشیک ماهانه پرسنل واحد
 • پیگیری مطالبات واحد

 

 

۲

 

 

 

ناهیده اسدی

 

کارشناش مامائی (منشی بخش)

 • مراقبتهای مادران باردار از نظر فشار خون، بررسی رحم، رشد جنین، سمع صدای قلب جنین
 • معاینات ارزیابی لکن و توصیه به انجام سونوگرافی جهت تشخیص وضعیت جنین
 • بررسی مادران در معرض خطر
 • معاینات واژینال و تشخیص موارد عیر طبیعی
 • درخواست آزمایش روتین
 • رگ گیری و مایع درمانی
 • کنترل علائم حیاتی در طول لیبر

 

 

۳

 

مهدی طالشی

کاردان رادیولوژی

 • دادن دستورات لازم جهت آمادگی بیماران برای انجام رادیوگرافی
 • کنترل کلید های دستگاه رادیوگرافی
 • شرایط احراز طبقات مختلف از نظر تحصیلات و تجربه
 • کمک در رفع مشکللات افراد تحت نظر و تنظیم برنامه های کشیک و روزانه در واحد مربوطه
 • تهیه و تنظیم آمار و گزارش اقدامات هفتگی و ماهانه

۴

حامد عالی

کارشناس رادیوژی

 • طرح ریزی و انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی با همکاری و نظارت رادیولوژیست واحد مربوطه
 • مطالعه بمنظور انتخاب روشهای مناسب برای کار با پوتوهای یوناز
 • دادن دستورات لازم به بیماران به منظور انجام رادیولوژی
 • آماده نمودن بیمار زیز دستگاه رادیولوژی به نحویکه مشاهده عضو بیمار برای عکسبرداری امکان پذیر باشد
 • نظارت بر نحوه کار کمک تکنسین ها و کاردان های رادیولوژی
 • بکارگیری دستگاه ها و چشمه های مولد پرتوهای یوناز
 • شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی
 • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

۵

ایلقار طالبی

کارشناس رادیولوژی

۶

رضا جوانشیر

کارشناس رادیولوژی

 
آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۵