امین اموال

تعداد بازدید:۲۵۷۱

نام و نام خانوادگی: مهدی ولی پور

سمت: مسئول امین اموال شبکه

تلفن تماس: ۲-۳۲۸۲۳۲۸۱

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۹