دیالیز

تعداد بازدید:۲۲۲۷

پرسنل بخش دیالیز

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

پریناز نصیرپور

سرپرستار بخش

  1. بررسی وضعیت مددجو در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت ۲- تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار) ۳- برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات مربوطه در هر شیفت کاری ۴- برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و حمایت حرفه ای پرستاران

۲

شفیقه نصیرپور

پرستار

  1. پذیرش بیمار و برقراری ارتباط مناسب با بیمار ۲- انجام مانیتورینگ قلبی بیمار و تعیین آریتمی و اجرای دستورات پزشکی ۳- استفاده صحیح از تجهیزات پزشکی موجود در بخش مانند دستگاه شوک و.. ۴- دادن آموزش های لازم به بیمار در حین پذیرش, درمان و ترخیص
 
آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹