بخش اورژانس

تعداد بازدید:۲۹۰۵

پرسنل بخش اورژانس

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

سهیلا طاهری

سرپرستار بخش

  1. بررسی وضعیت مددجو در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت ۲- تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار) ۳- برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات مربوطه در هر شیفت کاری ۴- برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و حمایت حرفه ای پرستاران

۲

جعفر جباری

پرستار

۱-پ ذیرش بیمار و برقراری ارتباط مناسب با بیمار

  1. انجام مانیتورینگ قلبی بیمار و تعیین آریتمی و اجرای دستورات پزشکی
  2. استفاده صحیح از تجهیزات پزشکی موجود در بخش مانند دستگاه شوک و..

۴- دادن آموزش های لازم به بیمار در حین پذیرش, درمان و ترخیص

۳

پیمان طلعت

"

۴

ودود زنده

"

۵

میلاد سروری

"

۶

مجتبی اشرفی

"

۷

توفیق جمشیدی

"

۸

علیرضا فرجی

"

۹

سمیرا عادلی

"

۱۰

فاطمه آژنگ

"

۱۱

مینا عالیپئور

"

۱۲

مهسا رشیدی

"

۱۳

پریسا قویدل

"

۱۴

طاهره رزمجو

"

۱۵

لاله سمندری

"

 

 

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹