مدیریت شبکه

تعداد بازدید:۶۵۷۹

دکتر الیار عباس قیوم

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیله سوار

تلفن تماس: ۳۲۸۲۲۱۰۶

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۱