صندوق

تعداد بازدید:۱۸۴۰

واحد صندوق

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

سهیلا پورابراهیم

متصدی صندوق

 ۱- دریافت وجه نقد از بیماران ۲- تکمیل رسید صندوق سرپایی و بستری ۳- محاسبه درآمد نقدی بصورت روزانه ۴- راهنمایی و پاسخگویی به سوالات مراجعین

۲

نازنین فریاد

متصدی صندوق

۳

احسان صادق اوغلی

متصدی صندوق

 
آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹