معرفی واحد

تعداد بازدید:۲۶۲۳

مسئول واحد مبارزه با بیماریها

نام و نام خانوادگی: صغری اسلامی

مدرک تحصیلی: کاردان مامایی

شماره تلفن تماس :۰۴۵۳۲۸۲۴۶۳۱

کارشناسان واحد

نام و نام خانوادگی: مهدی رفیعی

سمت: کارشناس بیماریها

مدرک تحصیلی: کاردان مبارزه با بیماریها

نام و نام خانوادگی: هاجر بیدل

سمت: کارشناس بیماریها

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

 

 

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۵