بیماریهای غیر واگیر

تعداد بازدید:۲۰۹۳۷

واحد مبارزه با بیماریهای غیرواگیر:

با توجه به تغییرات در روند اپیدمیولوژیک بیماریها و توجه بیشتر متولیان بهداشت جهانی به همه گیریهای خاموش بیماریهای غیرواگیر

مانند دیابت، پرفشاری خون، بیماریهای ایسمیک قلب، کم خونی ها وغیره در دودهه اخیر مدیریت بیماریهای در سطح وزارت وباطبع

آن مدیریت بیماریها در سطح استان وواحد مبارزه با بیماریها درسطح شهرستان به دوقسمت مجزای مبارزه با بیماریهای واگیروغیرواگیر

تقسیم شده است.

انسان امروزی در حلقه ای از بیماری های غیرواگیر از جمله بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، فشارخون، سرطان و..گرفتارآمده است

انسان در جوامع مدرن امروزی در لابلای تبلیغات بی رویه محصولات غذایی نامناسب و تبعات ناشی از رشد جمعیت نظیرآلودگی هوا،

ترافیک و حوادث جاده ای، افزایش استفاده از سموم کشاورزی، استرس های محیطی، گرد و غبار وهزاران عامل مضر و خطرناک

محصور گشته است.

وظیفه و رسالت واحد مبارزه با بیماری های غیرواگیرگسترش برنامه های آموزشی، ترویج فرهنگ تغذیه سالم و مصرف سبزی ومیوه

توسعه فرهنگ عدم مصرف دخانیات، توسعه فرهنگ ورزش و فعالیت های بدنی، شناسایی و غربالگری بیماری های غیرواگیر برابر

دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان و در کل ارائه الگوی مناسب شیوه زندگی سالم می باشد و این مهم میسر نیست مگر باهمیاری

وهمکاری کلیه اقشار جامعه که در جهت کاهش عوامل مضر و زیانبار، محیطی امن و سالم داشته باشیم.

شرح وظایف واحد مبارزه با بیماریهای غیرواگیر:

 1. نظارت وکنترل بیماریهای غیر واگیر در سطح منطقه
 2. بررسی و پیگیری اپیدمی های ایجاد شده در سطح منطقه
 3. نظارت بر اعلام موارد بروز در سطح منطقه به معاونت بهداشتی
 4. نظارت و پایش کلینیکهای دیابت و بیماریهای رفتاری و مرکز غربالگری تالاسمی
 5. جمع آوری اطلاعات آماری بیماریهای غیر واگیر
 6. اعلام و اتخاذ راههای کاهش بیماریهای غیر واگیر در سطح شهرستان
 7. اجرای دستورالعملهای ارسال شده از وزارتخانه و معاونت بهداشتی
 8. تقسیم نیروهای کاری در سطح منطقه و ستاد و همچنین شرح وظایف
 9. بالا بردن شاخص سلامت مرتبط با واحد بیماریها در سطح منطقه
 10. گزارش بازدید و پایش پرسنل و جمع بندی نکات و مشکلات منطقه
 11. اجرای طرحهای کشوری در سطح شهرستان و منطقه ای
 12. تشکیل کمیته بیماریهای غیر واگیر
 13. نظارت بر ارسال به موقع نمونه های گرفته شده از آزمایشگاه
 14. مکاتبات اداری
 15. هماهنگی برون بخشی و درون بخشی در زمینه های کاری
 16. نظارت بر اجرای شرح وظایف توسط پرسنل در مراکز محیطی
 17. نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی، ماهیانه، فصلی و سالیانه واحد
 18. جلب همکاری درون و برون بخشی جهت ارتقای غیر واگیر
 19. شرکت در جلسات درون واحدی، ستادی و شهرستانی
 20. شرکت در کارگاههای کلاسهای آموزشی و سمینارهای مربوطه مرکز بهداشت استان و دانشگاه علوم پزشکی
 21. تعیین نیروهای شرکت کننده در کارگاهها و کلاسهای آموزشی در خصوص موضوعات واحد بیماریها
 22. اختصاص و هزینه کرد ردیفهای بهداشتی در راستای ارتقای برنامه ها و عملکرد پرسنل
 23. ارزشیابی دوره ای و سالیانه پرسنل واحد
 24. هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای مربوطه در سطوح کشوری، استانی و شهرستان
 25. مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی درون و برون بخشی
 26. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و گرامیداشت مناسبتهای بهداشتی و سلامتی مرتبط با واحد بیماریها
 27. نظارت برآزمایشگاه سل، التور و مالاریاو غربالگری آنها در شهرستان
 28. نظارت و برنامه ریزی جهت ارائه مناسب خدمات واکسیناسیون و غربالگری هیپوتیروئید و PKU در شهرستان
 29. برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بیماریهای غیرواگیر جهت رابطین بهداشتی و بهورزان
 30. تهیه تراکت و پلاکارد و نصب آن بر طبق تقویم بهداشتی
 31. آموزش چهره به چهره و گروهی بیماران در مراکز تابعه
 32. جمع آوری و تنظیم فرمهای آماری بیماریهای غیر واگیر از کلیه مراکز شهری و روستایی و ارسال به معاونت بهداشتی بصورت ماهانه
 33. آموزش مستمر نیروها
 34. هماهنگی با اداره پست جهت ارسال نمونه های هیپوتیروئیدی به آزمایشگاه رفرانس
 35. نظارت بر اجرای طرح بازدید منازل در خصوص پیشگیری از حوادث خانگی هر شش ماه یکبار و جمع بندی آمار
 36. جمع آوری و ثبت رایانه ای آمار سوانح و حوادث از بیمارستانهای تحت پوشش. و ارسال دیسکت آن بصورت شش ماهه به معاونت
 37. جمع آوری آمار مصدومین چهارشنبه آخر سال از بیمارستانها و ارسال به معاونت
 38. برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در مناسبت های خاص
 39. تشکیل جلسات هماهنگی با حضور تیم مشاوره تالاسمی
 40. نظارت بر اجرای برنامه پیشگیری از بتا تالاسمی ماژور
 41. پیگیری زوجین ناقل تالاسمی جهت انجام به موقع مشاوره تنظیم خانواده. ارجاع به آزمایشگاه مراکز پیش از تولد ( PND )
 42. نظارت بر آزمایش های پیش از ازدواج زوجین جوان جهت غربالگری زوج های مشکوک به تالاسمی مینور
 43. بازدید از کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و نظارت بر عملکرد آنها
 44. جمع آوری و ثبت آمار سرطانها از مراکز پاتولوژی منطقه
 45. نظارت بر برنامه دیابت طبق دستورالعمل کشوری
 46. نظارت بر اجرای طرح غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان
 47. نظارت بر اجرای طرح غربالگری فنیل کتونوری نوزادان
 48. نظارت و برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای غربالگری کشوری، استانی و شهرستانی بیماریهای غیر واگیر
 49. تهیه و ارسال آمارهای ماهیانه، سه ماهه، شش ماهه و سالیانه بیماریهای غیر واگیر
 50. تشکیل کمیته های درون و برون بخشی بیماریهای غیر واگیر
 51. نظارت بر کیلینیک دیابت
 52. نظارت بر مرکز غربالگری تالاسمی
 53. نظارت بر غربالگری زنان باردار در خصوص دیابت
 54. ورود اطلاعات بیماریهای غیر واگیر در پروتال وزارت بهداشت
 55. نظارت بر اجرای برنامه فشار خون
 56. برنامه ریزی ونظارت بر اجرای برنامه هموفیلی
 57. برنامه ریزی، نظارت واجرای طرح های بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر

مناسبتهای بهداشتی واحد مبارزه با بیماریهای غیرواگیر:

۴ می: روز جهانی آسم و آلرژی

۱۵ مهر ماه: روز جهانی فشارخون

۲۳ آبان: روز جهانی دیابت

۱۸ اردیبهشت روز جهانی تالاسمی

۷ مهر ماه: روز جهانی قلب

۸ لغایت ۱۵ بهمن: هفته مبارزه با سرطان

برنامه های جاری بیماریهای غیرواگیر:

 1. برنامه پیشگیری و کنترل دیابت
 2. برنامه پیشگیری و کنترل فشارخون بالا
 3. برنامه پیشگیری و کنترل چربی خون بالا
 4. برنامه پیشگیری و کنترل آسم
 5. برنامه پیشگیری و کنترل سرطان
 6. برنامه پیشگیری از بروز تالاسمی ماژور
 7. برنامه غربالگری، پیشگیری و کنترل بیماریهای کم کاری تیروئید نوزادان و فنیل کتونوری
 8. برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث
آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۵