شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۰۷۶

شرح وظایف واحد:

۱- کنترل کیفیت میکروبی وشیمیایی آب آشامیدنی مناطق شهری وروستایی

 

۲- کنترل کیفیت کلرزنی منابع وشبکه های آب آشامیدنی شهری وروستایی

 

۳- نظارت بر حفظ سلامت منابع تأمین آب آشامیدنی جمعیتهای شهری وروستایی

 

۴- کنترل اجرایی بهداشت اماکن عمومی شهری وروستایی

 

۵- اجرای برنامه های بهداشت مواد غذایی وسلامت غذایی وزارت بهداشت در سال (امنیت غذا)

 

۶- نظارت بر بهداشت محیط اماکن پرورش وتفریحی

 

۷- نظارت بر بهداشت محیط اماکن آموزشی (مدارس – دبیرستانها، دانشگاهها، موسسات آموزشی)

 

۸- نظارت بر بهداشت محیط پایانه های مسافربری وترمینالها

 

۹- نظارت بر اجرای مدیریت دفع پسماندها وزباله ها در مناطق شهری وروستایی

 

۱۰- نظارت بر دفع صحیح فاضلاب در مناطق شهری وروستایی

 

۱۱- نظارت واجرای برنامه های بهسازی محیط روستاها ودفع صحیح مدفوع در این مناطق

 

۱۲- نظارت بر مدیریت احرایی پست ماندهای ویژه، خطرناک مثل زباله های بیمارستانی وزباله های اتمی

 

۱۳- نظارت و کنترل بهداشت محیط زندانها و اماکن نظامی

 

۱۴- کنترل اجرایی بهداشت محیط مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهری و روستایی

 

۱۵- کنترل بهداشتی مراکز استفاده از پرتوهای یونساز

 

۱۶- نظارت بر بهداشت محیط اماکن عمومی غیر مشمول (مساجد ‌، تکایا ‌ اماکن تفریحی و زیارتی و...

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۵