حسابدار حقوق دستمزد

تعداد بازدید:۳۳۰۳

نام و نام خانوادگی: افشین پیران

سمت: حسابدار و مسئول حقوق و دستمزد

تلفن تماس: ۲-۳۲۸۲۳۲۸۱

شرح وظایف:

۱- پیگیری تائیدیه های بیمه و علت یابی کسورات کارانه بیمارستان

۲- انجام پرداختهای مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان بیمارستان

۳- ثبت کلیه امورات محوله در سیستم نظام نوین مالی

۴- انجام پرداختهای مربوط به اضافه کاری و ماموریت و بیمه کارکنان

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۵