CCU

تعداد بازدید:۲۵۵۶

پرسنل بخش CCU

ردیف

مشخصات

سمت

شرح وظایف

۱

شکوفه عادلی

سرپرستار

  1. بررسی وضعیت مددجو در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
  2. تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
  3. برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات مربوطه در هر شیفت کاری
  4. برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و حمایت حرفه ای پرستاران

۲

میترا پناهی

پرستار

  1. پذیرش بیمار و برقراری ارتباط مناسب با بیمار
  2. انجام مانیتورینگ قلبی بیمار و تعیین آریتمی و اجرای دستورات پزشکی
  3. استفاده صحیح از تجهیزات پزشکی موجود در بخش مانند دستگاه شوک و...
  4. دادن آموزش های لازم به بیمار در حین پذیرش, درمان و ترخیص

۳

آرزو فولادوند

پرستار

۴

الهام رشیدی

پرستار

۵

عاطفه اشرفی

پرستار

 
آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۵