داروخانه

تعداد بازدید:۲۷۸۳

پرسنل داروخانه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

آرش میرزایی

مسئول واحد

۱- برنامه ریزی و مدیریت امور دارویی جهت اجرای استانداردها

۲- اقدام در جهت تهیه دارو و لوازم پزشکی مصرفی بیماران بستری

۳- حضور در جلسات و کمیته های بیمارستانی

۴- بازدید دوره ای از استوک و امور دارویی بخش و ارائه گزارشات ADR

2

رحیم رنجی

دارویار

۱- تهیه دارو و لوازم پزشکی مصرفی بخشها

۲- ثبت داروهای مصرفی و نظام نوین مالی

 
آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۳۹۵