حسابدار حقوق دستمزد

تعداد بازدید:۲۳۳۰

شرح وظایف: ‌‌‌‌‌‌

۱- پیگیری تائیدیه های بیمه و علت یابی کسورات کارانه بیمارستان

۲- انجام پرداختهای مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان بیمارستان

۳- ثبت کلیه امورات محوله در سیستم نظام نوین مالی

۴- انجام پرداختهای مربوط به اضافه کاری و ماموریت و بیمه کارکنان

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۳۹۸