بهداشت محیط

تعداد بازدید:۱۲۷۶

واحد بهداشت محیط

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

سونیا اتحاد

بهداشت محیط

  1. احراز صلاحیت بهداشتی کارکنان در واحدهای مرتبط با پسماند، رختشویخانه و خدمات ۲- ارزیابی مستندات بهداشت محیط در فضاهای فیزیکی بیمارستان ۳- نظارت بر اصول بهداشتی در نظافت، شست و شو و گندزدایی محیط ۴- نظارت بر ارائه خدمات غذایی برای بیمارستان
 
آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۵